HE3DA – High Energy 3D Accumulator

Nový typ lithium-iontových akumulátorů s technologií HE3DA® odstraňuje z baterie balast, optimalizuje vlastnosti nanomateriálů a morfologie elektrod. Umožňuje daleko větší tloušťky elektrod a s tím spojených nových velmi výhodných konstrukčních řešení.

Tato technologie vede k daleko vyšší bezpečnosti lithiového akumulátoru a široké škále zcela nových technických řešení s doposud nedosažitelnými technickými a ekonomickými parametry.

Technologie HE3DA® umožňuje nastavení tloušťky elektrod a tím uzpůsobení kapacity akumulátoru a rychlosti jeho nabití a vybití. Volbou použitých materiálů lze uzpůsobit i další parametry.

Za vývojem této technologie stojí český vědec Jan Procházka.

Ing. Jan Procházka působil řadu let v USA, kde se zabýval otázkami studia a vývoje technologie výroby a praktického využití nanomateriálů na bázi anorganických oxidů.

V rámci tohoto výzkumu jej zaujala možnost využití lithiových nanomateriálů k výrobě zcela nové generace vysokovýkonných baterií, včetně možnosti vyvinout na bázi těchto materiálů unikátní prostorové (3D) elektrody, které umožní vytvořit bateriový článek nové generace s výší kapacitou, než umožňuje 2D (plošná) konstrukce.

Po návratu do České republiky pokračoval Ing. Procházka v intenzivním výzkumu, jež vyústil v založení společnosti HE3DA s.r.o., kde se svým týmem rozvinul technologii 3D akumulátorů do současné prakticky využitelné podoby.

Zahájení prodeje: léto 2020

Chci být informován o zahájení prodeje