Ostrovní systémy

Off-grid“ systémy pro oblasti se špatnou dostupností nebo bez rozvodů elektrické energie.

Rostoucí trend snižování nákladů na pořízení fotovoltaických panelů, větrných elektráren a dalších obnovitelných zdrojů energie způsobuje nárust počtu zcela autonomních malých obcí či firem, které jsou nezávislé na dodávkách elektřiny z centrální distribuční sítě.

Posledním chybějícím článkem v této ekologické výrobě a spotřebě energie je akumulátor, který přes den nadbytečně vyrobenou energii uchová na noční provoz nebo slouží jako záložní zdroj pro případ nedostatku elektřiny.
„Off-grid“ systémy jsou instalovány i do oblastí, kde doposud nebyla zavedena elektřina nebo bylo velmi nákladné vybudovat distribuční síť do částí světa, které mají velmi nepřístupný terén.