Vážený akcionáři,

děkujeme Vám za Vaši reakci. Mrzí nás, že se nezúčastníte 5. řádné valné hromady společnosti Battery Corporation a.s.
Přesto máte možnost hlasovat o důležitých bodech valné hromady prostřednictvím udělené plné moci,
kterou naleznete v e-mailu nebo pod odkazem níže.

>> Plná moc pro fyzické osoby ke stažení <<

>> Plná moc pro právnické osoby ke stažení <<

 Plnou moc s ověřeným podpisem, prosím zašlete na korespondenční adresu:
Battery Corporation a.s., Na Moráni 1957/5, 128 00 Praha 2 – Nové Město,
nebo jí předejte obchodnímu partnerovi společnosti, který nám jí doručí.